Babes-Bolyai Tudományegyetem

0
2039

A Kolozsváron található Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE), a 81-ik a legjobb 100 egyetemből a világban, az akadémiai viták kategóriájában. A helyet a BBTE Kolozsvár nyerte miután 2009-ben részt vett négy nemzetközi versenyeken.

Rövid történelem

Az egyetemek a 11. században jelentek meg Európában, és a születésük különböző elvárásokat okoztak: sok ember élete megkönnyítését a tudás segítségével, a kulturális elit befolyása biztosítását, az uralom konszolidációját a hatalom számára, az életszínvonal növekedését a tanulók számára, az egyetemi városok jólét növelését. Az Authentica Habita-ban (1155) Barbarossa Frigyes tette egyértelművé a meggyőződését, hogy „a tudomány segítségével, a világ megvilágosodik, és az alattvalók élete gyűjtve van hogy Istennek és az Ő szolgájának, a királynak, engedelmeskedjen”.

A kolozsvári egyetem egy hosszú fejlődés alátétjén ál, amelyben egy felsőoktatási települést próbált létesíteni Erdélyben – egy vonzó terület a nyugat-európaiak és egy vallási összecsapások arénája, és később egy politikai összecsapások arénája, amelyek a mi földrészünk történelméhez tartozik.

Ez a fejlődés János Zsigmond herceg szándékával kezdődik, hogy 1567-ben létrehozzon egy akadémiát Sebesben (Alba), de az akadémia első megtestesítését Báthory István adja meg, aki egymást követő egyetemeket alapítót Pozsonyban, Budában és Tarnovo-ban. 1581-ben Báthory a kolozsvári főiskolát alapította, amely a jezsuiták ellenőrzése alatt ált és ahol az olasz Possevino rektorrá volt nevezve. Később ezt a kollégiumot megszüntették, és a protestánsok és unitáriusok más főiskolákat alapítottak, 1692-ben Bethlen Gábor megalapította Gyulafehérvárott a Református Kollégiumot, teológiai, filozófiai és nyelv tanulmányokkal, Alstedt kineveztetve vezetővé. A katolikusok újra kezdeményezést vettek, és felállították 1688-ban egy akadémiát Kolozsvárott, a jezsuiták vezetése alatt. 1776-ban, Mária Terézia Királyné egy német nyelvű egyetemet alapított Kolozsváron. De ez a kísérlet is összeomlott, és az egyetem helyére Joseph ll a híres Piarista Iskolát alapította, latin nyelvű tanítással.

Az 1848-as forradalmak keretében feltevődött a nemzeti nyelvű egyetem kérdése. A románok, Erdély többsége, román nyelvű egyetemet kértek. Az akkori magyar vezetők között, miniszter Eötvös 1868-ban javasolta, hogy Kolozsváron egy egyetemet alapítsanak ahol magyar, román és német nyelven oktassanak, és a román elit egy része támogatta a javaslatot. De 1872-ben a hatóságok létrehozták a kolozsvári egyetemet kizárólag magyar nyelvű oktatással, ami felkeltette a román többség elégedetlenségét. Az első világháború végeztével, a Nagy Unió alapján, a kolozsvári egyetem áttért a román hatóságokhoz, és a Nagy Románia intézményévé változik. A kolozsvári román egyetem 1919 május 12-én van létrehozva, és 1919. november 3-án nyílik meg Vasile Pârvan előadásával „Életünk kötelezése”, és 1920 február 1-jén, Ferdinánd király ünnepélyesen hirdeti. Az új egyetem a román uralkodó által volt telepítve a következű márványba faragott régi mottóval, ami a központi épület bejáratánál ált: „Szentelt az igazság – az egyetlen dolog, ami összhanghoz vezet a különböző világi törzsek között – ez a magas kulturális segítheti az embereket és az emberiséget, amely becsüli magát és becsül minket az ő tudományos munkájával.”

1940 szeptemberében a német és olasz területi revízió eredményeként, a kolozsvári román egyetem Nagyszebenbe és Temesvárra költözött, és a magyar egyetem visszatért Szegedről Kolozsvárra. A második világháború után, a bécsi döntés hatálytalanítása után, a román egyetem visszatért Kolozsvárra és hamarosan átvette a „Babes” nevet. 1945-ben a román hatóságok a „Bolyai” magyar egyetemet létesítik meg. A két egyetem 1959-ben egyesült Babes-Bolyai Egyetem néven, román és magyar nyelvű oktatással. Később, a Ceausescu kormányzat alatt, a magyar oktatás fokozatosan csökkent.

1989. decemberében a Babes-Bolyai Egyetemben egy nagyon aktív fiatal egyetemista megmozdulás születet, amely vissza akarta nyerni a egyetemi szakmai és demokratikus hagyományokat, és ami az intézményi reformot akarta. Az egyetem új dinamikájának kiindulási pontja a kiáltványt „Egy új Dacia Superior egyetemért” lett, és sok román, magyar, német, héber egyetemisták erélyes fellépése, akik a szakmai szuverenitás helyreállítását akarták az egyetemben, és akik ezt a függetlenséget integrálni akarják a szabad világ értékeibe.

Érintkezés

Cím: Mihai Kogalniceanu utca, 1-es szám, RO – 400084, Kolozsvár

Telefon: 0264 – 40.53.00

Fax: 0264 – 59.19.06

UBB térkép megtekintéséhez kattintson ide.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here