Universitatea Tehnica – Cluj Napoca (UTCN)

0
2842

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, una dintre cele mai recunoscute universități din România, aduce în fiecare an un suflu nou de tineri care dau viață orașului.

La 1 februarie 1920 este înființată Școala Superioară Industrială, noua instituție școlara trecând apoi printr-o suită de reorganizări și devenind în 1922 Școala de Conductori Tehnici. Era unica scoală de acest nivel în țară, cu profil electromecanic, precursoare a Politehnicii clujene. O altă școala cu profil tehnic creată în 1920 a fost Școala de Conductori de Lucrări Publice, cu specific de drumuri și poduri, veritabila precursoare a Facultății de Construcții. Școala de conductori tehnici, care s-a bucurat de un important prestigiu în cadrul industriei românești, a fost reorganizată în 1937 ca Școala de subingineri electromecanici .

În anul 1947, în urma unui memoriu adresat Ministerului Educației Naționale privind înființarea unei Politehnici la Cluj cu trei facultăți: construcții, electromecanică și silvicultură, prin prevederile legii pentru reforma învățământului din august 1948, s-a creat Institutul de Mecanică din Cluj, având o facultate cu două secții: termotehnică și mașini de lucru. Creșterea nevoii de cadre tehnice a făcut ca în anul 1953 Institutul de Mecanică să se transforme în Institutul Politehnic din Cluj.

După revoluția din 1989, învățământul superior românesc a revenit la tradiția românească corelată cu sistemul occidental. Începand din 1992 Institutul Politehnic și-a schimbat denumirea în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca , iar din cele trei facultăți existente la momentul respectiv, prin restructurare s-au constituit șapte facultăți: Automatică și Calculatoare, Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Inginerie Electrică, Construcții, Construcții de Mașini, Mecanică, Știința și Ingineria Materialelor, precum și Colegiul Universitar Tehnic, Economic și de Administrație. Începând cu anul universitar 1998/1999 structura Universității Tehnice din Cluj-Napoca s-a completat cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism.

La momentul actual, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pregătește specialiști pentru domeniul tehnic (inginerie mecanică, electrică, de construcții și arhitectură) prin studii de lungă și scurtă durată, studii postuniversitare și doctorale, numărul studenților din UTC-N depășind 12.000.

Date de contact

Universitatea Tehnică Cluj – Napoca

Str. Constantin Daicoviciu nr 15,

400020 Cluj – Napoca, Romania

Tel: +4 0264.401.200, 401.248,

tel./fax: +4 0264.592.055

http://www.utcluj.ro

Localizare UTCN

Clădirile Universității Tehnice sunt răspândite în tot orașul, în funcție de fiecare facultate sau specializare în parte. Sediul central este pe Str. Constantin Daicoviciu nr 15.

Pentru a vizualiza clădirile Universității Tehnice din Cluj Napoca, facultăți, laboratoare, ateliere sau cămine accesați utcluj.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here