Cultura/Educatie
Cuprinde informatii utile despre facultati si universitati, biblioteci si librarii din Cluj, cu scurte descrieri si poze de prezentare.

0 1329

Biblioteca Centrală Lucian Blaga aparține de Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Se află pe str. Clinicilor la nr. 2, la intersecția străzilor Clinicilor, Victor Babeș și Piața Lucian Blaga, în stânga clădirii Casei de Cultura a Studenților.

Scurt Istoric

Biblioteca Lucian Blaga din Cluj Napoca a fost înfiinţată în anul 1872, iar în anul 1909 s-a inaugurat în locația actuală.

În anul 1922 a avut loc cea mai importantă şi valoroasă donaţie reprezentând cea a cărturarului moldovean Gheorghe Sion, din anii 1922-1923, nu atât prin numărul ei (cca. 4.500 volume), cât prin valoarea colecţiilor sale de cărţi, reviste, manuscrise, stampe, picturi, fotografii, hărţi, monede şi medalii etc.

Până în anul 2000 totalul publicaţiilor pe întreaga reţea de biblioteci-filiale şi unitatea centrală se ridicau la aproximativ 3.000.000 de volume, din care 500.000 vol. periodice. Fondul de colecţii al B.C.U. presupune publicaţii şi materiale care să susţină performanţa academică a specializărilor prevăzute de Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, adaptându-se în permanenţă cerinţelor învăţământului modern. Fondurile bibliotecii pot fi consultate în cele 55 săli de lectură cu o capacitate de peste 2.100 locuri, atât în clădirea centrală, cât şi în bibliotecile filiale.

Date de contact

Adresa: Str. Clinicilor nr. 2 , Cluj-Napoca, cod 400006, România

Telefon: 40-264-597092

Fax: 40-264-597633

E-mail: informatii@bcucluj.ro

http://www.bcucluj.ro/

BIBLIOTECA CENTRALĂ (Piaţa Lucian Blaga):

Luni – Vineri: 8:00 – 15:00

Sâmbătă, Duminică: închis

Ghişeul Permise

Luni – Vineri: 8:30 – 14:00

Sâmbătă, Duminică: închis

Restituirile de publicații și lichidările vor fi efectuate la acest ghișeu

Informații actualizate aici: http://www.bcucluj.ro/orar.html

0 1282

Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” din Cluj Napoca este continuatoarea unei bogate tradiţii de lectură publică la Cluj (sec. XIX). În decursul anilor a reușit să-și dezvolte colecțiile cu caracter enciclopedic și serviciile oferite utilizatorilor, devenind azi una dintre cele mai mari şi importante biblioteci publice judeţene din România.

De la înființarea ei biblioteca a funcționat în diferite locații și sub diferite denumiri:

  • ca Biblioteca Populară înfiinţată de stat în 1921 – în cadrul Universităţii “Regele Ferdinand I”
  • ca Biblioteca a Consiliului Judeţean al Sindicatelor – pe strada Emile Zola nr. 1 (1949)
  • ca Biblioteca Populară a Municipiului Cluj – în P-ţa Libertăţii nr. 2 (azi Piața Unirii) (1949)
  • ca Biblioteca Centrală Regională – în P-ţa Malinovsky nr. 5 (azi P-ţa A. Iancu) (1950) şi în P-ţa Ştefan cel Mare nr. 1
  • ca Biblioteca Municipală (1963) şi ca Biblioteca Judeţeană – în P-ta Ştefan cel Mare nr. 1 în Palatul Culturii (1956) fostul Palat al Justiţiei.
  • ca Biblioteca Municipală (1963) şi ca Biblioteca Judeţeană – în P-ta Ştefan cel Mare nr. 1 în Palatul Culturii (1956) fostul Palat al Justiţiei.

În anul 1992 se atribuie numele poetului „Octavian Goga” bibliotecii. În anul 1997 se înfiinţează în cadrul bibliotecii primul Centru de Informare Comunitară din România.

În data de 1 septembrie 2009 se inaugurează Secţia de împrumut pentru adulţi în spaţiile destinate din sediul central al bibliotecii. Colecţiile sunt expuse în proporţie de 100% la raftul liber.

Adresă: Str. Dorobanților nr 104, Cluj Napoca

Telefon: +40-264-430323

Fax: +40-264-595428

E-mail: bjc@bjc.ro

Localizare

Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” este situată pe strada Calea Dorobanţilor la nr. 104, la circa 1,5 km de centrul orașului Cluj Napoca. Clădirea este vizibilă din intersecția străzii 21 Decembrie 1989 cu strada Fabricii și str. Aurel Vlaicu, fiind poziționată vis-a-vis de sensul giratoriu din Piața Mărăști.

Dinspre centru cel mai ușor traseu este cel din Piața Avram Iancu, pe strada Dorobanților.

0 1385

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, una dintre cele mai recunoscute universități din România, aduce în fiecare an un suflu nou de tineri care dau viață orașului.

La 1 februarie 1920 este înființată Școala Superioară Industrială, noua instituție școlara trecând apoi printr-o suită de reorganizări și devenind în 1922 Școala de Conductori Tehnici. Era unica scoală de acest nivel în țară, cu profil electromecanic, precursoare a Politehnicii clujene. O altă școala cu profil tehnic creată în 1920 a fost Școala de Conductori de Lucrări Publice, cu specific de drumuri și poduri, veritabila precursoare a Facultății de Construcții. Școala de conductori tehnici, care s-a bucurat de un important prestigiu în cadrul industriei românești, a fost reorganizată în 1937 ca Școala de subingineri electromecanici .

În anul 1947, în urma unui memoriu adresat Ministerului Educației Naționale privind înființarea unei Politehnici la Cluj cu trei facultăți: construcții, electromecanică și silvicultură, prin prevederile legii pentru reforma învățământului din august 1948, s-a creat Institutul de Mecanică din Cluj, având o facultate cu două secții: termotehnică și mașini de lucru. Creșterea nevoii de cadre tehnice a făcut ca în anul 1953 Institutul de Mecanică să se transforme în Institutul Politehnic din Cluj.

După revoluția din 1989, învățământul superior românesc a revenit la tradiția românească corelată cu sistemul occidental. Începand din 1992 Institutul Politehnic și-a schimbat denumirea în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca , iar din cele trei facultăți existente la momentul respectiv, prin restructurare s-au constituit șapte facultăți: Automatică și Calculatoare, Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Inginerie Electrică, Construcții, Construcții de Mașini, Mecanică, Știința și Ingineria Materialelor, precum și Colegiul Universitar Tehnic, Economic și de Administrație. Începând cu anul universitar 1998/1999 structura Universității Tehnice din Cluj-Napoca s-a completat cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism.

La momentul actual, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pregătește specialiști pentru domeniul tehnic (inginerie mecanică, electrică, de construcții și arhitectură) prin studii de lungă și scurtă durată, studii postuniversitare și doctorale, numărul studenților din UTC-N depășind 12.000.

Date de contact

Universitatea Tehnică Cluj – Napoca

Str. Constantin Daicoviciu nr 15,

400020 Cluj – Napoca, Romania

Tel: +4 0264.401.200, 401.248,

tel./fax: +4 0264.592.055

http://www.utcluj.ro

Localizare UTCN

Clădirile Universității Tehnice sunt răspândite în tot orașul, în funcție de fiecare facultate sau specializare în parte. Sediul central este pe Str. Constantin Daicoviciu nr 15.

Pentru a vizualiza clădirile Universității Tehnice din Cluj Napoca, facultăți, laboratoare, ateliere sau cămine accesați utcluj.ro

1 1622

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca este pe locul 81 în topul primelor 100 de universități din lume, la categoria dezbateri academice. Poziția a fost câștigată de UBB Cluj în urma participării în 2009 la patru concursuri internaționale.

Scurt istoric

Universitățile au apărut în Europa în secolul al XI-lea, nașterea lor cauzând așteptări variate: facilitarea vieții prin cunoaștere, pentru mulți oameni; asigurarea influenței pentru elitele culturale; consolidarea dominației pentru cei ce conduceau; ascensiunea socială pentru studioși; creșterea bunăstării pentru locuitorii orașelor universitare. Frederic Barbarossa a exprimat limpede în Authentica Habita (1155) convingerea ca “prin știință lumea se luminează, iar viața supușilor este adunată pentru supunere față de Dumnezeu și servitorul său, împaratul”.

Universitatea clujeană stă pe suportul unei evoluții îndelungate a încercărilor de a stabili un așezământ de studii superioare în Transilvania – o zonă atrăgătoare pentru europenii vestici și o arenă a confruntărilor religioase și, mai târziu, politice ce țin de istoria continentului nostru.

Această evoluție debutează cu intenția principelui loan Sigismund de a înființa în 1567 o academie de studii la Sebeș (Alba), dar capătă o primă concretizare prin inițiativa lui Stefan Báthory de a pune bazele, în succesiunea întemeierii de universități la Bratislava, Buda și Târnovo, în 1581, a unui colegiu la Cluj, sub controlul iezuiților și avându-l ca rector pe italianul Possevino. Acest colegiu a fost desființat mai târziu, iar protestanții și unitarienii au pus bazele altor colegii, în 1692 Gabriel Bethlen a înființat colegiul calvinist de la Alba lulia, cu studii de teologie, filosofie și limbă, în fruntea căruia l-a numit pe Alstedt. Catolicii au luat din nou inițiativa și au înființat, în 1688, o academie la Cluj, sub tutela iezuiților. Într-un efort de conciliere confesională, în 1776, împărăteasa Maria Tereza a fondat la Cluj o Universitate în limba germana. Dar nici această încercare nu a supraviețuit, Iosif al ll-lea înlocuind universitatea cu vestitul Liceu piarist, cu predare în limba latină.

În contextul revoluțiilor de la 1848 s-a pus explicit problema universității în limba națională. Românii, populația majoritară a Transilvaniei, au cerut universitate în limba română. Printre liderii maghiari de atunci ministrul Eotvos a propus, în 1868, crearea la Cluj a unei universități cu predare în maghiară, română și germană, iar o parte a elitei românești a susținut propunerea. Dar, în 1872, autoritățile au înființat Universitatea din Cluj exclusiv în limba maghiară, ceea ce a stârnit nemulțumirile majorității românești. La capătul primului război mondial, pe fondul Marii Uniri, universitatea clujeana, asemenea universităților din Strasbourg și Bratislava, a fost preluată de autoritățile statului, devenind o instituție a României întregite. La 12 mai 1919 se constituie Universitatea românească din Cluj, ale cărei cursuri le inaugurează, în 3 noiembrie 1919, Vasile Pârvan, cu prelegerea “Datoria vieții noastre”, pentru ca la 1 februarie 1920 regele Ferdinand I să o proclame solemn. Noua universitate era așezată de către suveranul României sub semnul devizei ce străjuia odinioară, daltuită în marmură, intrarea în cladirea centrală: “închinat adevărului, pe căi de dreptate – singurele care duc la concordia dintre diferitele seminții ale lumii – acest asezamânt de înaltă cultură va putea fi de folos neamului și umanității, cinstindu-se și cinstindu-ne deopotriva prin munca sa științifică”.

În 1940, ca rezultat al revizuirii teritoriale impuse de Germania și Italia de atunci, Universitatea românească a fost mutată la Sibiu și Timișoara, iar universitatea maghiară a fost adusă de la Szeged la Cluj. După al doilea război mondial, odată cu abrogarea Dictatului de la Viena, universitatea românească a revenit la Cluj și a luat curând numele “Babeș”. În 1945 autoritățile românești au înființat în Cluj universitatea maghiară “Bolyai”. Cele două universități au fost reunite în 1959 sub numele de Universitatea Babeș-Bolyai, cu învățământ în limbile română și maghiară. Ulterior, sub regimul lui Ceaușescu, studiile în limba maghiară s-au redus treptat.

Decembrie 1989 a găsit în Universitatea Babeș-Bolyai o mișcare de tineri universitari și studenți foarte activă în a recupera tradiția profesională și democratică a universității și a reforma instituția. Punctul de plecare al noii dinamici a universității l-a reprezentat proclamația “Pentru o nouă Universitate a Daciei Superioare” și acțiunea energică, în consecintă, a multor universități români, maghiari, germani, evrei, dominați de preocuparea de a restabili suveranitatea profesionalismului în universitate și de a o integra valorilor lumii libere.

Sursa: UBB Cluj Napoca

Contact

Adresa: Str. Mihail Kogâlniceanu nr. 1, RO – 400084, Cluj-Napoca

Telefon: 0264 – 40.53.00

Fax: 0264 – 59.19.06

Pentru a vizualiza harta UBB Cluj pe o singură pagină dați click aici

0 1219

Istoria facultății

Informații despre istoria Universității Dimitrie Cantemir veți găsi la link-ul de mai jos: <click>

Date de contact

[google-map-v3 width=”90%” height=”250″ zoom=”15″ maptype=”roadmap” mapalign=”center” directionhint=”false” language=”default” poweredby=”false” maptypecontrol=”true” pancontrol=”true” zoomcontrol=”true” scalecontrol=”true” streetviewcontrol=”true” scrollwheelcontrol=”false” draggable=”true” tiltfourtyfive=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkerlist=”46.774895,23.620664{}cultura-educatie.png” bubbleautopan=”true” showbike=”false” showtraffic=”false” showpanoramio=”false”]

Str. Teodor Mihali nr.56, Cluj-Napoca 400591

Tel: 004-0264-414668, 004-0264-414822

Tel: (+4) 0372762977